Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Jäsenyys ja yhteistyö

Jäsenyys organisaatioissa, yhdistyksissä ja standardisoimisliitoissa antaa mahdollisuuden vaikuttaa alaan ja sen kehitykseen. Pyrimme materiaalitoimittajana aktiivisesti edistämään entistä ympäristöystävällisten tuotteiden ja työstömenetelmien kehittämistä.

Jäsenyys

Julkisivuyhdistys

Julkisivuyhdistys r.y

Julkisivuyhdistys r.y. tarjoaa julkisivualasta kiinnostuneille ja siellä toimiville keskustelufoorumin ja asiantuntijayhteistyötä.

Yhdistyksen kautta saa tietoa julkisivualalla käynnissä olevista tutkimushankkeista. Sen kautta on mahdollista myös osallistua yhdistyksen tarkoitusta ja jäsenkuntaa palveleviin tutkimus- ynnä muihin hankkeisiin sekä alan messuille ja tapahtumiin.

Yhdistys järjestää seminaareja, joita pidetään esimerkiksi yhdistyksen virallisten kokousten yhteydessä tai messuilla ja muissa tilaisuuksissa.

SIS

SIS, Swedish Standards Institute

Sveriges Standardiseringsförbund (Swedish Standards Council) on Ruotsin johtava standardisoinnin edistäjä. Kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva, voittoa tavoittelematon yhdistys työskentelee tiiviissä yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa.

SVEFF

Sveff, Sveriges Färgfabrikanters Förening

Maaleja ja lakkoja Ruotsiin maahantuovien tai maassa valmistavien yritysten kattojärjestö.

Yhteistyö

Sto tekee yhteistyötä ja kehitystyötä useiden organisaatioiden kanssa kehittääkseen rakennusalaa ja osaamista sen eri osa-alueilla.

BY

BY, Suomen Betoniyhdistys r.y.

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka yli 700-henkinen jäsenistö edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia.

Väylä

Väylä

Väylävirasto keskittyy tie-, rata- ja meriliikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon. Väylävirasto tekee tiivistä yhteistyötä liikenteen eri toimijoiden kanssa.

RIL

RIL, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa.

Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 6 000:sta rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista, sekä teekkarista.

SUJU

SUJU, Suomen julkisivu-urakoitsijat Ry

Yhdistys edistää julkisivutöiden laadunvalvontaa ja ajaa nykyaikaisten työmetodeiden käyttöä.

VTT

VTT

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Contesta

Contesta Oy

Contesta Oy on betonitekniseen osaamiseen perustuvia testaus- ja tutkimuspalveluita tarjoava yksityinen yritys. Contesta toimii Suomen RakMk:n mukaisena hyväksyttynä testauslaitoksena.

TTY

TTY, Tampereen Teknillinen Yliopisto

Sto Finexter testauttaa tuotteitaan Tampereen Teknillisessä Yliopistossa. Tuotteille tehdään mm. pakkas- ja säärasitustestejä. Testejen yhteydessä saadaan tuotekehitykseen arvokasta tietoa ja lisäymmärrystä tuotteiden ominaisuuksista ja mahdollisuuksista.

LTU

Luleå Tekniska Universitet

Betonin hiilikuituvahventamisen tutkimusta.