Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kestävä kehitys

Painopisteenä ympäristö ja kestävä kehitys

Sto Finexter Oy:n tulee olla kestävän rakentamisen edelläkävijä ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi. Tämä saavutetaan jatkuvalla kehitystyöllä tuotteiden ja järjestelmien parissa, ympäristö ja kestävä kehitys painopisteenä.

Vuonna 2015 Sto Scandinavia AB ja sen pohjoismaiset tytäryhtiöt saivat ISO 9001, ISO 14001 ja BS OHSAS 18001 sertifikaatit. Katso sertifikaatit linkeistä.


Tulevaisuudessa vaaditaan ilmatiiviitä ja energiatehokkaita julkisivuja

Parempi elintaso ja ilmastonmuutos, joka tuo mukanaan esimerkiksi voimakkaampaa ja pidempiaikaista sadetta, asettavat tiukemmat vaatimukset ilmatiiviille ja energiatehokkaille taloille. Vastaus muutoksille on Stolla kehitetty kosteutta kestävä julkisivujärjestelmän kaksivaiheisella tiivistyksellä, joka tuulettaa rakennetta. Ilmatiivis rakentaminen nykyaikaisella tekniikalla pienentää myös energian kulutusta.


Ylläpito ja vahventaminen säästää ympäristöä

Tänään rakennettua käytetään vielä pitkään huomisen jälkeenkin. Tällöin ylläpito ja energiankulutus ovat olennainen osa kustannuksia. Betonirakenteiden impregnointi ja siltojen hiilikuituvahventaminen ovat kaksi kustannustehokasta ratkaisua, jotka pidentävät rakenteiden elinikää. Stolla on erinomainen osaaminen ylläpidossa, korjauksessa ja vahventamisessa.


Tutkimus ja kehittäminen takaavat laadun

Ston omalla tutkimuksella edistetään pitkän aikavälin kehitystä ja näin varmistetaan tuotteiden ja järjestelmien laatu. Konsernin palveluksessa on Saksassa noin 100 tutkijaa, jotka kehittävät uusia tuotteita ja järjestelmiä, sekä parantavat nykyisiä.


Ympäristö- ja laatupolitiikka

ISO-sertifikaatit

Vuonna 2015 Sto Scandinavia AB ja sen pohjoismaiset tytäryhtiöt saivat ISO 9001, ISO 14001 ja BS OHSAS 18001 sertifikaatit.

Global Compact

Global compact

Sto on mukana Global Compact -hankkeessa. Lue lisää aiheesta Sto:n kansainvälisiltä sivuilta.

CSR - Yhteiskuntavastuu

CSR

Sto työskentelee aktiivisesti yrityksen yhteiskunta-vastuullisuuden puolesta. Lue lisää aiheesta Sto:n kansainvälisiltä sivuilta.