Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

REACH

REACH Verordnung

Terveys ja turvallisuus

EU:n kemikaaliasetus REACH edellyttää kaikkien EU-alueilla valmistettujen aineiden rekisteröimistä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Myös EU-alueelle maahantuodut tuotteet on rekisteröitävä kaikkien ainesosien osalta. Rekisteri on otettu käyttöön vuonnna 2009 ja sen täydentymiseen on varattu aikaa vuoteen 2018 asti. Rekisteröinnin myötä pyritään keräämään tietoa eri kemikaaleista ja niiden riskeistä.

Sto rekisteröi kaikki tuotteissaan käyttämät ainesosat vuoteen 2018 mennessä asetuksen mukaisesti. Rekisteröinti tapahtuu emoyhtiön Sto AG:n ja tavarantoimittajien puolesta. Jatkokäyttäjien on informoitava käyttämistään kemikaaleista toimittajilleen varmistaakseen, että aineet pysyvät rekisteröityjen määrien rajoissa.

Kaikki tarvittava tieto tuotteiden käyttöön on saatavissa tuoteturvallisuusrekisteristä. Riskialttiiden tuotteiden mukana tulee aina erikseen altistumisskenaario, jossa on kuvattuna asianmukaiset riskinhallintatoimenpiteet.

Turvallisuussyistä suosittelemme aina kääntymään Ston ammattilaisten puoleen, mikäli tuotetta halutaan käyttää muuhun, kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Sto Finexter OY

Suokallionkuja 8 G
FI-01740 Vantaa

Puh.:  +358 201 104 728

Lisätietoja:

Lue aiheesta lisää Euroopan kemikaaliviraston sivuilta.