Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Ramppi

Ramppi

Suuri liikennetiheys ja pistekuormitus

Pysäköintihallien ramppeihin kohdistuu erittäin suuri kulutusrasitus johtuen vilkkaasta liikenteestä sekä pistekuormituksesta.

Lattiajärjestelmän on oltava ensisijaisesti mekaanisesti kestävä. Myös halkeamia silloittavat ominaisuudet voivat olla tarpeen.

Alla Ston tarjoamia ratkaisuja:


Epoksipinnoitus

Polyuretaanipinnoitus

Akryylipinnoitus

Huom!

Ratkaisut P-taloihin

ovat konsernin valikoimassa,

mutta rajoitetusti myynnissä Suomessa.

Lisätietoja:

Pohjustus ja pinnoitus

Katso valintataulukko