Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Pohjalaatta

Pohjalaatta

Kapillaarisesti nousevan kosteuden hallinta on tärkeää

P-talon pohjalaatta kärsii usein kapillaarisesti nousevasta kosteudesta. Tähän soveltuu diffuusioavoin järjestelmä. Alla mainittu polymeerisementtipinnoitus
(EH 200) sopii pinnoille, jotka altistuvat kovalle kulutusrasitukselle ja kapillaarisesti nousevalle kosteudelle. Jos diffuusioavoimuudelle ei aseteta vaatimuksia, suosittelemme menetelmää SCM 1053 epoksipinnoitus, joka kestää enemmän kulutusta ja on halkeamia silloittava.

Epoksipinnoitus (SCM 1053)


Polymeerisementtipinnoitus

Menetelmäohje StoCrete EH 200
Huom!

Ratkaisut P-taloihin

ovat konsernin valikoimassa,

mutta rajoitetusti myynnissä Suomessa.

Lisätietoja:

Pohjustus ja pinnoitus

Katso valintataulukko