Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Katto

Tak

Korjaus ja huolto

Kaikkia alla olevia järjestelmiä voidaan käyttää vaurioituneiden kattojen korjaamiseen ja huoltamiseen. Menetelmät täyttävät markkinoiden vaatimukset ja standardit (SS-EN 1504, SS-EN 206-1).

Stolta löytyvät tuotteet korjaamiseen ja pinnoitteeksi. Pinnoite voi olla maali tai impregnointi tai molemmat.


- Perusmenetelmä

Täyttää markkinoiden vaatimukset ja standardit.

- Plusmenetelmä

Täyttää markkinoiden vaatimukset ja standardit sekä on halkeamia silloittava ja erittäin kestävä. Käytetään silloin kun tarvitaan hyvää kulutuskestävyyttä.

- Kosmeettinen menetelmä

Tarkoittaa paikkausta ennen maalausta. Ei täytä markkinoiden vaatimuksia eikä standardeja jos paikkaus tehdään kantavaan rakenteeseen.

Huom!

Ratkaisut P-taloihin

ovat konsernin valikoimassa,

mutta rajoitetusti myynnissä Suomessa.

Lisätietoja:

Hiilikuituvahventaminen

Kolfiberförstärkning

Kun vauriot betonissa ovat laajat tai kun rakennusosaan kohdistuva kuormitus kasvaa.