Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec ARTline

Julkisivujen aurinkopaneelit tuottavat energiaa

Ei päästöjä eikä fossiilisia polttoaineita – aurinkokennot ovat yksi ympäristöystävällisimmistä energiamuodoista. Auringon energian hyödyntäminen ei ole kuitenkaan aina ollut mahdollista rakennuksen sijainnin tai tarvittavaan muotoiluun liittyvien toteutusvaikeuksien vuoksi. Lisäksi aurinkokennot on voitu asentaa ainoastaan katolle.


StoVentec ARTlinen ansiosta aurinkopaneeleja voi kuitenkin käyttää myös julkisivulla. Ne integroidaan tuulettuvaan julkisivuun, ja pintaan voi yhdistellä useita materiaaleja.

Rakennuksen energiankulutus laskee tehokkaasti
Rakennuksen energiankulutusta voidaan laskea eristämällä, ja energiaa voidaan säästää entisestään käyttämällä julkisivulla aurinkopaneeleja. Säästöjen määrä riippuu julkisivun suunnasta, pinnasta ja väristä. Kulutuksen laskeminen 55–80 kWh neliömetriä kohden parantaa kiinteistön arvoa. .


Helppo asentaa
Moduulit kootaan tehtaalla valmistuksen yhteydessä. Järjestelmässä on kierrätyslasigranulaatista valmistettu rappausalusta. 20 millimetrin paksuisissa levyissä on erittäin paljon ilmahuokosia, joten se painaa vain 10 kg/m². Jokainen elementti voidaan vaihtaa helposti kunnossapito- ja korjaustöiden aikana.

ARTline

ARTline-esite havainnolistaa järjestelmän käyttöä ja esittelee referenssikohteita.