Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Hiilikuituvahventaminen

Palkkien vahventaminen Näytä kuva täysikokoisena

Esimerkki palkin vahventamisesta StoFRP Plate -menetelmällä

Palkkien vahventaminen

Palkkeja käytetään yleisesti rakennusten rakenteissa ja ne ovat tavallisesti vaakatasoon asetettuja T-mallisia rakenneosia, mutta myös muita geometrisia muotoja voi olla. Palkki voi olla muodoltaan konsoli, yksinkertaisesti tuettu, lujasti kiinnitetty tai jatkuva.

Palkkeihin kohdistuva rasitus tapahtuu pääasiassa kasvavalla taivutusmomentilla tai leikkausvoimalla. Kasvavan taivutusmomentin vahventaminen tehdään yleensä liimaamalla komposiittimateriaali sitä rakenteen osaa vasten, johon kohdistuu vetojännitystä.

Ankkurointi on erittäin tärkeää taivutusvoiman vahventamisessa.

Vahvennusmenetelmä

Alla on muutama Ston perusratkaisu. Kun tarvitset kohdekohtaista neuvontaa, ota yhteyttä myyntiin.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä myyntiimme