Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vesi

Järjestelmäratkaisut vesitorneihin/juomavesilaitoksiin ja vedenpuhdistus-/jätteenkäsittelylaitoksiin

Juomavesi on tärkein elintarvike. Juomavesilaitoksien sisä- ja ulkopinnoille asetetaan erilaisia vaatimuksia. Stolla on kehitetty perusratkaisuja korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Teknisten järjestelmäratkaisujen lisäksi Stolta saa ehdotuksia halutun kohteen ja sen ympäristön väritykseen. Kun haluat lisätietoa kohdekohtaisiin ratkaisuihin, sekä suunnitteluun että toteutukseen, ota yhteyttä myyntiin.

Lisätietoja:

Tehokas impregnointi

Lue lisää impregnointituotteistamme

Sto oli ensimmäisenä kehittämässä aivan uutta impregnointitekniikkaa geelimuodossa.