Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Talot

Fasad

Betonijulkisivujen suojaus

Kosteusrasitus, teräskorroosio ja betonin rapautuminen aiheuttavat huolto- ja korjaustarvetta teräsbetonirakenteissa. Prosessia ei voida kokonaan estää, mutta oikea-aikaisella suojauksella voidaan käyttöikää pidentää ja suojata betonirakennetta, säästäen korjauskustannuksia.

Suojaamaton uusikin betonirakenne vaurioituu – se tarvitsee suojaa.

Vanhoissa julkisivuissa usein lämmöneristys on riittämätön ja lämpövuodot sekä jo loppuun käytetty julkisivurakenne ohjaavat valintaa lisälämmöneristykseen eristerappauksella tai tuulettuvalla levyrappauksella.

Lisätietoja:

Betonirakenteiden huolto- ja korjausohjeet

Julkisivumaalien soveltuvuustaulukko

soveltuvuustaulukko_julkisivumaalit_1

Katso Ston julkisivumaalien soveltuvuus eri alustoille.

Pohjusteiden ja primerien soveltuvuustaulukko

soveltuvuustaulukko_pohjusteet_ja_primerit

Taulukko oikean pohjusteen ja primerin valintaan.

Referenssit

Referenssit

Ston toteuttamista referenssikohteista näkee järjestelmien ja tuotteiden käytön ja toimivuuden koko laajuudessa. Referenssi- kohteet on koottu Sto Scandinavia AB:n sivuille.