Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Betoni

Stolla on järjestelmäratkaisuja taloille, silloille, tunneleille, p-taloille, vesilaitoksille ja siiloille. Ratkaisut kattavat sekä paikalliset että laajojen pintojen korjaukset ja suojaukset. Ston tuotepäälliköt antavat myös ehdotuksia ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.


Ston myyjät ja tekniset neuvonantajat auttavat löytämään kohteeseen parhaimmat tekniset ratkaisut, joilla saavutetaan mahdollisimman korkea kustannustehokkuus ja pieni ympäristövaikutus.


Sto on aktiivisesti mukana tutkimuksessa ja kehittämisessä ja onkin ensimmäisenä kehittänyt täysin ainutlaatuisen impregnointimenetelmän geelillä.


StoDesign suunnitteluosasto tekee ehdotuksia ja ideoi materiaali- ja väriratkaisuja sekä tuottaa käytännöllisiä suunnitelmia.

Lisätietoja:

Tehokas impregnointi

Lue lisää impregnointituotteistamme

Sto oli ensimmäisenä kehittämässä aivan uutta impregnointitekniikkaa geelimuodossa.