Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Impregnointi

Betonirakenteiden korjausmenetelmiä - Kolme menetelmää betonirakenteille

Vettähylkivä impregnointi
Impregnointi on hyvin kustannustehokas ja yksinkertainen tapa estää betonin vaurioituminen vesi- ja kloridirasituksen aiheuttamana. Impregnoinnin ansiosta voidaan tulevia huoltokustannuksia vähentää merkittävästi.


Halkeamat betonissa nopeuttavat vaurioitumista. Siksi on erittäin täkeää että vauriot kartoitetaan ja huomioidaan minkälaista kuormitusta rakenteen on kestettävä. Tiivistäminen tehdään injektoimalla. Saumauksella estetään kosteuden tunkeutuminen rakenteeseen.

Lisätietoja: