Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Menetelmät

Injekteringsbehov

Injektointi - kun tiivistämiselle asetetaan korkeat vaatimukset

Halkeamat betonirakenteessa pitää sulkea asianmukaisesti. Tämä tehdään injektoimalla. Halkemat tiivistetään siten, että vesi eikä hiilidioksidi pääse verkotukseen.


Vaurion kartoittaminen

Ennen täyteaineen valintaa halkeaman laatu ja koko pitää määrittää. Tärkeää on myös selvittää halkeaman syy ja aiemmin tehdyt toimenpiteet. On myös huomioitava minkälaista kuormitusta rakenteen on kestettävä.


Kaksi korjausmenetelmää
Injektoinnilla koko halkeama täytetään. Tiivistämisellä täytetään vain lähinnä pintaa oleva halkeaman osa. Kun tiivistämiselle asetetaan korkeat vaatimukset, tai kun rakenteen pitää kestää kovaa kuormitusta, se tulee tehdä injektoimalla.

Näkyvä halkeamaleveys Materiaali/menetelmä
0,2-3 mm Epoksi/ polyuretaanihartsi-injektointi
3-10 mm Sementti-injektointi
> 10 mm Sementtilaasti/ polymerivahvisteinen laasti

Lisätietoja: