Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Impregnoinnin ympäristöedut

Ympäristöedut

Ajan mittaan impregnointi on betoninkorjausta edullisempi

Betonin korjaus on hyvin kallista ja energiaa kuluttavaa, jolla on siten myös suuria ympäristövaikutuksia. Ennaltaehkäisevä suojaus impregnointitekniikalla vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksia ja tuo samalla suurta taloudellista hyötyä. Impregnoinnilla saavutetaan suuria säästöjä raaka-ainekuluissa niin energiakuluissa kuin myös rakentamisessa ja kuljetuksessa