Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vettähylkivän impregnoinin taloudelliset hyödyt

Taloudelliset hyödyt

Ennaltaehkäisevä käsittely kuten impregnointi vähentää tulevaisuudessa huoltokustannuksia huomattavasti. Edullisinta on impregnoida uusi betonirakenne.Rakentamisen yhteydessä tehdyn käsittelyn kustannukset ovat vain 10% verrattuna siihen mitä kustannukset ovat kunnostuksen yhteydessä. Ero on vieläkin suurempi, jos mukaan lasketaan kustannukset huollettavuudesta, liikenteen sulkemisesta, telineistä yms. Tämän lisäksi pitää mahdolliset yhteiskunnalle aiheutuvat menot, kuten pitenevät ajomatkat, ruuhkat ja viivästykset kuljetuksissa, sisällyttää kustannuksiin. Näin yhteiskunnallinen hyöty on vieläkin suurempi.


Mikä impregnointiaine olisi taloudellisin valinta?

Oikean aineen valitsemiseksi tulisi esittää seuraavat kysymykset:

  • Minkä tyyppinen rakenne on kyseessä? (rakennelma vai asuinrakennus)
  • Miten rakenteeseen pääsee? (siltapilari vai portaikko)
  • Miten pitkä käyttöikä rakenteelle halutaan? (10 vai 30 vuotta))

Tämän uudelleenarvoionin jälkeen selviää mitä impregnointiainetta tulisi käyttää. Alla on yksi laskentaesimerkki. Lisätietoja antavat myyjämme.

Esimerkki: Impregnoinnin kustannukset yli 30 vuoden ajalle

Vaikeasti huollettava siltarakenne impregnoidaan. Mitkä ovat kokonaiskustannukset, jos rakenne käsitellään geelillä, cremellä tai nesteellä ja oletetaan että rakennetta käytetään seuraavat 30 vuotta?Yllä oleva kaavio perustuu seuraaviin olettamuksiin

  • Vaatii liikenteen sulkemisen ja kiertokulun järjestämisen. Kustannukset arviolta 0,3 €/m².
  • Pääomakustannukset n. 5%.
  • Tunkeutumissyvyys perustuu SP:n tekemiin testeihin Vägverkets Bronorm 2004 mukaisesti.
  • Käyttöikä neste- tai cremekäsittelyllä arvioidaan 10 vuodeksi. Geelikäsittelyllä yli 30 vuotta.
  • Hinnat Ston listahinnat ilman arvonlisäveroa.

Kaavio osoittaa että on taloudellisesti edullista tehdä impregnointi geelillä verrattuna cremen tai nesteen käyttöön jo silloin kun kustannukset sulkemisista, liikennejärjestelyistä jne. ovat vähäisiä (0,3 €/m2 ). Kustannusten kasvaessa ero geelin eduksi on yhä ilmeisempi.

Johtopäätös

Impregnointi geelillä on kannattavampaa kuin nesteellä, jos tarkastellaan rakenteen koko käyttöikää. Käsittely geelillä tehdään vain kerran, jos geeliä käytetään n. 500 g/m². Käsittely nesteellä pitää tehdä kahteen kertaan silloin kun betoni on uutta, ja tämän jälkeen uusia alle kymmenen vuoden välein. Cremellä käsittelyjen määrä puolittuu verrattuna nesteeseen saman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Impregnointiaineen valinnassa tulee siis huomioida mikä vaikutus aineella on betoniin, sekä kuinka kauan vaikutus kestää. Huomioitavaa on lisäksi se, että creme on emulsio, joka koostuu vedestä, mikä voi vähentää vaikutusta jo aiemmin impregnoiduilta pinnoilta.

Lisätietoja: