Menetelmät

Fogning Näytä kuva täysikokoisena

Saumaus StoSeal D 100 tiivistysnauhalla

Sauman tiivistys estää kosteuden tunkeutumisen rakenteeseen

Saumat joustavat kun lämpötilavaihtelut aiheuttavat liikettä betonirakenteissa. Sauman tiivistysmateriaalin pitää varmistaa vahva ja kestävä tartunta sauman reunoihin ja kestää liikerasitusta.

Julkisivuissa ja lattioissa käytetään pohjanauhaa ja saumausmassaa. Siellä missä vaatimukset kuormitukselle ovat suuremmat, esim. teollisuudessa ja P-taloissa, tulee käyttää järjestelmää jossa on tiivistysnauha.

Lisätietoja: