Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Infrastruktuuri

Bro Näytä kuva täysikokoisena

Partihallslänken, Göteborg

Betonin suojauksessa huomioidaan myös ympäristö

Monet betonisillat tarvitsevat korjaustoimenpiteitä koska pinnoilla ei ole suojakäsittelyä ja ne ovat siksi altistuneet vaurioitumiselle. Vaurioita on saattanut tulla myös siksi, että rakenteeseen on kohdistunut suunniteltua suurempi kuormitus.

Jotta vaikutus ympäristöön olisi mahdollisimman pieni, suosittelemme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä; impregnointi geelillä. Niissä tapauksissa joissa siltaa pitää vahvistaa, suosittelemme hiilikuituvahvennusta. Annamme myös apua suunnitteluun.

Sillan eri rakenneosat altistuvat veden, suolan ja hiilidioksin rasitukselle eri laajuudessa, joten on tärkeää valita oikea käsittelymenetelmä. Ston menetelmäohjeet rakenneosittain ovat:Lisätietoja:

Tehokas impregnointi

Lue lisää impregnointituotteistamme

Sto oli ensimmäisenä kehittämässä aivan uutta impregnointitekniikkaa geelimuodossa.

Hiilikuituvahventaminen

Kolfiberförstärkning

Kun vauriot betonissa ovat laajat tai kun rakennusosaan kohdistuva kuormitus kasvaa.