Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Viranomaisvaatimukset

Sto Scandinavia takaa kaikkien tuotteiden täyttävän kotimaiset ja eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

Tuotteet valmistetaan konsernin omissa tuotantolaitoksissa Ruotsissa tai muualla Euroopassa.


Tuotteissa otetaan huomioon maakohtaiset vaatimukset ja merkinnät. Suomessa Ston tuotteet ovat mm. SFS-EN standardisoituja. Tuotteet täyttävät siten myös eurooppalaiset vaatimukset.

Alla on listaus euroopplaisista ja suomalaisista viranomaisvaatimuksista ja merkinnöistä, jotka löytyvät Ston tuotteista.

Eurooppalaiset standardit

CE-merkintä / Suoritustasoilmoitukset

Rakennustuotteiden CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. Vuoden 2013 heinäkuussa voimaan tullut rakennetuoteasetus edellyttää, että jos tuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, on tuotteella oltava myös suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä, jotta tuotetta voidaan myydä EU:n alueella. Kansalliset rakennusmääräykset ovat edelleen voimassa. Alla olevasta linkistä löytyvät tuotteiden suoritustasoilmoitukset.

ETA, Eurooppalainen Tekninen Arviointi

ETA-hyväksynnän antaa EOTAan (European Organisation for Technical Approvals) kuuluva hyväksymislaitos ja se on valmistaja- ja tuotekohtainen hyväksyntä CE-merkintää varten rakennustuotteelle, kun tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandardia. ETA käsittää sertifioinnin, testauksen ja valmistuksen laadunvalvonnan.

Kansalliset määräykset ja merkinnät

M1-merkintä

Rakennusmateriaalien M1-merkin tarkoituksena on edistää terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston syntymistä sekä vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. Luokitus on yritys- ja tuotekohtainen. Luokitustoiminta on vapaaehtoista eikä perustu viranomaismääräyksiin. M1-merkin myöntää Rakennustietosäätiö RTS.

P-merkintä

P-merkki on Ruotsin teknillisen tutkimus- ja tarkastuslaitoksen SP:n oma laatumerkintä. Tuote täyttää lakisääteiset ja viranomaisten vaatimukset mutta useimmissa tapauksissa myös muut ja korkeammat vaatimukset kuin mitä markkinoilla edellytetään. Tuote on tyyppihyväksytty, valmistusta valvoo SP ja joidenkin tuotteiden osalta myös asennusta valvotaan.

Tyyppihyväksynnät ja sertifikaatit

VTT Expert Services Oy toimii puolueettomana tuotteiden, toimintajärjestelmien ja henkilöiden sertifiointiorganisaationa, usean direktiivin ilmoitettuna laitoksena sekä tuote- ja tyyppihyväksyjänä.

E1 Suomen Rakentamismääräyskokoelma

Rakenteellinen paloturvallisuus: Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet

SILKO-hyväksyntä

Suomessa silta- ja infrapuolelle tarjottavat tuotteet ovat hyväksyttyinä Väyläviraston SILKO-kortistossa.

Tyyppihyväksyntä tai varmennustodistus

Erilaiset kansalliset tuotesertifionnit täydentävät rakennustuotteiden hyväksyntää Suomessa ja varmennustodistus on yksi näistä kansallisista tuotehyväksyntämahdollisuuksista.

Kansalliset tuotehyväksynnät ovat mahdollisia tuotteille, joille ei ole pakollista CE-merkintää.

Julkisivut

Julkisivu

Lue lisää julkisivuratkaisuista ja -tuotteista.

Sisätilat

interior_03083tif_teaser_paragraph

Lue lisää sisätila- ja akustiikkatuotteista.

Lattiat

golv_teaser_paragraph

Lue lisää lattiatuotteista.

Betoni

roede_orm_hdr_teaser_paragraph

Lue lisää betonituotteista.