Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Energia- ja kustannussäästöjä

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet pidentävät käyttöikää

Silta tai pysäköintitalo – mikään rakenne ei kestä ikuisesti. Rakenteita pitää joskus korjata tai vahvistaa. Syynä voivat olla esimerkiksi lisääntynyt kuormitus, käyttötarkoituksen sekä vaatimusten ja normien muuttuminen


Impregnoinnin ansiosta voidaan tulevia huoltokustannuksia vähentää merkittävästi

Impregnointi on hyvin kustannustehokas ja yksinkertainen tapa estää betonin vaurioituminen vesi- ja kloridirasituksen aiheuttamana. Sto on ensimmäisenä kehittänyt ainutlaatuisen impregnointimenetelmän geelillä. Patentoidun StoCryl HG 200 geelin vaikutus ulottuu selkeästi syvemmälle betoniin verrattuna nesteeseen/cremeen. Lisäksi geelillä vaaditaan vain yhden kerran käsittely, mikä vähentää kustannuksia, kuten telineet ja liikenteen rajoitus.


Konkreta exempel på besparingar


Vahventaminen kuitukomposiitilla

Yhä yleisemmin käytetty menetelmä rakenteen kantokyvyn lisäämiseksi on kuitukomposiittisen laminaatin tai verkon liimaus rakenteen pinnalle. Menetelmää on käytetty maailmanlaajuisesti yli 25 vuotta.
Kuitukomposiitin käyttäminen vahventamisessa merkitsee helppoa asennusta sekä lyhyitä ja harvoin tapahtuvia tuotantosesokkeja.


Sto Scandinavia on mukana kaikissa vaiheissa tutkimuksesta, kehittämisestä ja markkinoinista valmiiden vahvennusjärjestelmien toimittamiseen.


Konkreta exempel på besparingar