Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Värijärjestelmä

Inspiraatiota Ston värijärjestelmällä

Värit ja arkkitehtuuri kuuluvat yhteen. Väri tukee, selkeyttää, järjestää ja organisoi, hahmottaa rakennuksen tietyllä tavalla. Värien käyttö tekee arkkitehtuurista monimuotoisen.


StoColor System

Klassinen värijärjestelmä, jossa on 800 sävyä.


Sto Architectural Colours Collection

Täydentää StoColor System värijärjestelmää. Sisältää 300 mineraalisen näköistä väriä, erityisesti julkisivuille tarkoitettuja sävyjä.


StoDesigner Collection

Värimallisto ajankohtaisilla värisävyillä ja struktuureilla. Ston kansainväliset suunnittelijat ja arkkitehdit kehittävät mallistoa jatkuvasti.

Väriympyrä

StoColor system

StoColor System värijärjestelmän perusta on ihmisen visuaalinen kokemus.