takaisin

StoTherm Vario D – Uuden sukupolven eristerappausjärjestelmä

StoTherm Vario D

Stolla on pitkäaikaiset kokemukset EPS-eristeiden käytöstä eristerappaus- järjestelmissä. Pohjoismaissa Ston eristerappausjärjestelmiä on käytetty jo
yli 30-vuoden ajan.


Sto on kehittänyt EPS-eristeestä uuden sukupolven version Sto-InnoDrainin.
Se tarjoaa erinomaisten työstöominaisuuksien lisäksi diffuusioavoimen kosteutta
poisjohtavan ratkaisun, jolla saadaan samantyylinen kaksinkertainen suojaus
kuin tuulettuvilla julkisivuratkaisuilla.


Sto-InnoDrainia käytettäessä kosteus pääsee johtumaan hallitusti pois julkisivusta eristettä pitkin. Kosteus poistuu sokkeliosan rei'itetyn lähtölistan kautta, mikäli eristetilaan sattuu pääsemään kosteutta.


Pohjoismaissa Sto-InnoDrain eristelevyä on myyty viimeisen kahden vuoden aikana yli 500 000 m2 niin uudis- kuin korjausrakentamiseen.


Eristävyydestä ei ole kuitenkaan tarvinnut tinkiä, sillä eristävyydeltään
Sto-InnoDrain on parempi verrattuna ohutrappauksissa käytettäviin mineraalivillaeristeisiin. Eristelevyn lämmönjohtavuuden Lambda-arvo λ on 0,033 W/(m*K).


Eriste on paloturvallinen ilman lisättyjä ympäristölle haitallisia palonestoaineita. StoTherm Vario D eristerappausjärjestelmä on testattu SP Fire 105 mukaan ja sen paloluokka on B-s1, d0. Järjestelmää voidaan käyttää enintään 28 metriä korkeissa P1-luokan rakennuksissa ilman erillisiä palokatkoja kahden kerroksen välein.


Oma tuotanto Ruotsissa Lingköpingissä takaa tasaisen laadun, jatkuvan toimivuuden, tuotekehityksen ja joustavat toimitukset. Paksuudet valittavissa
40-200 mm:n välillä 10 mm:n välein halutun U-arvon saavuttamiseksi.


Lue lisää järjestelmän ominaisuuksista: