Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

takaisin

StoTherm Vario D – Uuden sukupolven eristerappausjärjestelmä

StoInnoDrain

Stolla on pitkäaikaiset kokemukset EPS-eristeiden käytöstä eristerappaus- järjestelmissä. Pohjoismaissa Ston eristerappausjärjestelmiä on käytetty jo
yli 30-vuoden ajan.


Kosteutta pois johtava eristelevy

Sto on kehittänyt EPS-eristeestä uuden sukupolven version Sto-InnoDrainin.
Se tarjoaa erinomaisten työstöominaisuuksien lisäksi diffuusioavoimen kosteutta
poisjohtavan ratkaisun, jolla saadaan samantyylinen kaksinkertainen suojaus
kuin tuulettuvilla julkisivuratkaisuilla.

Sto-InnoDrainia käytettäessä kosteus pääsee johtumaan hallitusti pois julkisivusta eristettä pitkin. Kosteus poistuu sokkeliosan rei'itetyn lähtölistan kautta, mikäli eristetilaan sattuu pääsemään kosteutta.


Paloturvallinen järjestelmä

Eriste on paloturvallinen ilman lisättyjä ympäristölle haitallisia palonestoaineita. StoTherm Vario D eristerappausjärjestelmä on testattu SP Fire 105 mukaan ja sen paloluokka on B-s1, d0. Järjestelmää voidaan käyttää enintään 28 metriä korkeissa P1-luokan rakennuksissa ilman erillisiä palokatkoja kahden kerroksen välein.Pohjoismaissa Sto-InnoDrain eristelevyä on myyty viimeisen kahden vuoden aikana yli 500 000 m2 niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Eristävyydestä ei ole kuitenkaan tarvinnut tinkiä, sillä eristävyydeltään Sto-InnoDrain on parempi verrattuna ohutrappauksissa käytettäviin mineraalivillaeristeisiin. Eristelevyn lämmönjohtavuuden Lambda-arvo λ on 0,033 W/(m*K).

Oma tuotanto Ruotsissa Lingköpingissä takaa tasaisen laadun, jatkuvan toimivuuden, tuotekehityksen ja joustavat toimitukset. Paksuudet valittavissa
40-200 mm:n välillä 10 mm:n välein halutun U-arvon saavuttamiseksi.


Lue lisää järjestelmän ominaisuuksista: