takaisin

Ilmastokompensointi

taimi

Osana toimintaamme ilmastomuutoksen hillitsemiseksi, kompensoimme hiilidioksidipäästöjämme. Ilmastokompensoinnissa rahoitamme toimenpiteitä oman toimintamme ulkopuolella. Toimenpiteellä vähennetään päästöjä saman verran kuin omasta liiketoiminnasta on aiheutunut.


Sto Finexter Oy:n hiilidioksidipäästöt logistiikasta, liikematkoista, energiankulutuksesta, jätteistä sekä toimistomateriaalista vuonna 2018 olivat
761 tonnia.


Päätimme yhdessä henkilöstömme kanssa, mikä kompensointitavoista on meille läheisin. Valintamme päätyi puiden istuttamisen tukemiseen. Olemme nyt kompensoineet päästöjä tukemalla projekteja nimeltään Sodo ja Humbo, joissa istutetaan puita Etiopiassa.


Sodo ja Humbo-projektin aikana istutetaan ja suojellaan 1,2 miljoonaa puuta. Etiopian luonnonmetsistä on jäljellä vain 3%. Pitkälle edennyt metsien hävittäminen on aiheuttanut lisääntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä, vähentynyttä hiilen sitoutumista maaperään ja puihin, sekä vaurioita herkkään ekosysteemiin.


Lisätietoja

Sto Finexter OY

Mestarintie 9
FI-01730 Vantaa

Puh.:  +358 201 104 728

StoVentec -julkisivulevy

kierraetyslevy

Myös kierrätysmateriaalista valmistettu StoVentec -julkisivulevy hillitsee ilmastonmuutosta