Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

takaisin

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitukset

EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita 1.7.2013 lähtien.


CE-merkinnällä helpotetaan tuotteiden vertailua ja edistetään niiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella.


CE-merkintä tulee pakolliseksi niille rakennustuotteille, joilla on voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi.

Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Tuotteet, jotka tuodaan markkinoille asetuksen voimaan astumisen jälkeen, tulee olla merkitty CE-merkillä.


Markkinoilla ja työmailla tulee jatkossa vielä esiintymään rakennustuoteasetuksen alaisia tuotteita, joita ei ole CE-merkitty. Tämä on mahdollista tuotteille, jotka tuotteen valmistaja on tuonut markkinoille ennen 1.7.2013.


Mikäli harmonisoitua tuotestandardia ei ole tuotteelle, CE-merkintä ei ole pakollinen.


CE-merkki muodostuu CE-merkinnästä tuotteessa ja suoritustasoilmoituksesta. Suoritustasoilmoitus voidaan toimittaa tuotteen mukana ja/tai pidetään saatavilla yrityksen kotisivulla.

Valmistaja tai maahantuoja kiinnittää itse CE-merkinnän tuotteeseen, sen pakkaukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. Se on laadittava kaikille CE-merkityille rakennustuotteille 1.7.2013.