Impregnoinnin ympäristöedut

Ympäristöedut

Ajan mittaan impregnointi on betoninkorjausta edullisempi

Betonin korjaus on hyvin kallista ja energiaa kuluttavaa, jolla on siten myös suuria ympäristövaikutuksia. Ennaltaehkäisevä suojaus impregnointitekniikalla vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksia ja tuo samalla suurta taloudellista hyötyä. Impregnoinnilla saavutetaan suuria säästöjä raaka-ainekuluissa niin energiakuluissa kuin myös rakentamisessa ja kuljetuksessa