Käyttöehdot

Tämä on Suomen markkinoilla toimivan Sto Finexter Oy:n kotisivu, sisältäen Sto Finexter Oy:n esitemateriaaleja ja muita dokumentteja.

Avaamalla ja käyttämällä Sto Finexter Oy:n verkkosivuja ja alisivustoja (”verkkosivustoja”) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja (”käyttöehdot”). Käyttämällä verkkosivustoja hyväksyt käyttöehdot kokonaisuudessaan. Kehoitamme siten lukemaan alla olevat käyttöehdot.


Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja immateriaalioikeudet koskien tekstejä, kuvia, visuaalista ilmettä, äänitiedostoja, videoita, logoja ja tunnuksia näillä verkkosivustoilla kuuluvat Sto Scandianvia AB:lle. Aineistoa ei saa käyttää kaupalliseen tai ammatilliseen käyttöön ilman Sto Scandinavia AB:n kirjallista lupaa.

Verkkosivustolla käytetään evästeitä asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Sto pidättää oikeuden muuttaa, poistaa tai lisätä verkkosivustoille tietoa ja materiaalia halutessaan. Tavoitteena on pitää verkkosivusto käytössä jatkuvasti, mutta tilapäisiä häiriöitä ja käyttökatkoja voi esiintyä. Tarvittaessa voidaan osioita verkkosivustoista myös poistaa kokonaan käytöstä.

Henkilötietojen käsittely

Tilatessa materiaaleja tai muita painotuotteita, kuten esimerkiksi esitteitä verkkosivuston kautta tai ilmoittautuessa kolutukseen verkkosivustojen kautta pyydämme tilaajalta henkilötietoja. Henkilötietojen ilmoittamisen ja lähettämisen myötä antaa tilaaja suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn haluttua tarkoitusta varten. Ellei asiakkaan tilaaman tuotteen tai muun henkilötietoja vaativan palvelun, kuten kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, käsittelee Sto henkilötietoja vain sivuilla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen. Mikäli palvelun, kuten koulutuksen toteutumisen kannalta on olennaista antaa henkilötietoja mahdolliselle yhteistyökumppanille, pidättää Sto oikeuden luovuttaa tiedot kolmannelle osapuolelle.

Sto saa käyttää henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin, samoin oikeudellisten vaatimusten esittämiseen. Yksityishenkilöillä on oikeus kerran kalenterivuodessa saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja käytöstä Sto Finexterin toimesta. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Sto Skandinavia AB:lle osoitteeseen: Sto Scandinavia AB, Box 1041, SE 581 10 Linköping.

Koulutustapahtumat

Sto pidättää oikeuden peruuttaa koulutustilaisuuden. Peruutetun tilaisuuden mahdollinen osallistumismaksu palautetaan maksajalle mahdollisimman nopeasti. Peruutetuista tilaisuuksista ei makseta korvausta.

Vastuut

Sto pyrkii ylläpitämään ja päivittämään verkkosivustoja ja pyrkii siten varmistamaan verkkosivustoilla olevan tietosisällön oikeellisuuden. Sto ei kuitenkaan anna minkäänalista takuuta, eikä ota vastuuta verkkosivustojen tietojen oikeellisuudesta. Kaikki verkkosivuston sisältämä aineisto toimitetaan sellaisenaan sitoumuksetta. Siten Sto ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista tai haitoista, jotka ovat voineet syntyä verkkosivustolla olleen informaation pohjalta.

Sto ei voi taata verkkosivuston ylläpitävän palvelimen olevan viruksista tai muista mahdollisista haitallisista komponenteista vapaa.

Verkkosivusto voi asiakaskokemuksen ja tarkoitusperän selventämisen helpottamiseksi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille. Muille sivustoille siirryttäessä on huomattava sivustoilla noudatettavan kyseisten ylläptäjien käyttöehtoja. Täten muut verkkosivustot joihin on siirrytty Sto:n sivustojen kautta eivät ole sisällöltään Ston vastuunalaisia, eivätkä kontroloimia.

Sto ei vastaa epäsuorasti aiheutuneesta vahingosta tai haitasta.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdollisessa riitatilanteessa pyritään ensisijaisesti ongelmat ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan tilanne Helsingin käräjäoikeudessa.

Kysymykset ja palaute

Otamme mielellään vastaan palautetta ja vastaamme kysymyksiin koskien verkkosivuja ja niiden parantamista. Palautteen ja mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen: asiakaspalvelu@sto.com